Χωματουργικές Εργασίες σε Περιστέρι και Πανελλαδικά

Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΤΑΜΠΑΚΗ έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς την πολυετή εμπειρία στο πεδίο των χωματουργικών εργασιών και διαθέτοντας ένα σύγχρονο στόλο οχημάτων παρέχει ολοκληρωμένες ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Περιστέρι και αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά χωματουργικά έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας εντός και εκτός Αττικής:

  • Εκσκαφές - Κατεδαφίσεις
  • Αποκομιδή Μπάζων
  • Διαμορφώσεις Οικοπέδων
  • Χώματα Κήπων
  • Λοιπές Χωματουργικές Εργασίες

Επικοινωνία